تولید مهره |تولید پیچ |تولید واشرآلات در تمام گرید ها

تولید و تامین انواع مهره وواشرآلات در تمام گرید ها تولید مهره |تولید پیچ |تولید واشرآلات در تمام گرید ها
quote مرداد, 1394 تامین انواع پیچ
انواع مهره

مهره واشر دار (فلنجی)
مهره واشر دار (فلنجی)
مهره شش گوش
مهره شش گوش

مهره H.V 10_9
مهره H.V 10_9
مهره سر بسته
مهره سر بسته
مهره شرکت نفتی H2
مهره شرکت نفتی H2
مهره باریک شش پر
مهره باریک شش پر

مهره عریض شش پر
مهره عریض شش پر
مهره چشمی
مهره چشمی
مهره های چهارگوش
مهره های چهارگوش
مهره های قفل دار (کاسه نمدی)
مهره های قفل دار (کاسه نمدی)
مهره قفلی
مهره قفلی
مهره ریلی
مهره ریلی
مهره های خاردار
مهره های خاردار
مهره خشکه
مهره خشکه
مهره خروسکی
مهره خروسکی
مهره چاکنت
مهره چاکنت
مهره چاکدار
مهره چاکدار
مهره جوشی
مهره جوشی
مهره جوشی چهارگوش
مهره جوشی چهارگوش
مهره باریک
مهره باریک